CO NABÍZÍME

  • V centru léčíme závislosti - alkohol, gambling, nikotinismus. Komplexní léčbu závislostí zajišťujeme Antabusem a psychofarmaky. Klinická psycholožka provádí u pacientů individuální psychoterapii.
  • Specializujeme se na celou "širokou" psychiatrii. Pečujeme o lidi, kteří trpí neurozami, anxietami, depresemi i psychotickými chorobami.
  • Kromě komplexní psychiatrické péči se zabýváme prevencí, tedy předcházení vzniku choroby, ale také doléčováním, sociální pomocí, opětovnému začlenění do společnosti a další pomocí.
  • Spolupracujeme s psychiatrickými nemocnicemi v případě, že je pro pacienta potřebná ústavní péče. Po jejím ukončení přebíráme pacienty zpět do Centra. Úzce spolupracuje také se somatickými lékaři.

ROZUMÍME VAŠIM POTŘEBÁM

Dnešní moderní svět přináší také své negativní důsledky, které jsou vyvolané celkovou zátěží na lidskou psychiku. Jsme zranitelnější a východisko z tíživé situace mnohdy nalézáme v konzumaci alkoholu, drog a ostatních prostředků, na kterých se můžeme stát velmi rychle závislými. 
V těchto životních situacích si většinou nedovedeme sami pomoci a společnost, lidé okolo nás, by nám měli podat pomocnou ruku. Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Centrum pomoci závislým, jehož prostřednictvím Městská část Prahy 4 realizuje svůj podíl na řešení tohoto společensky nesmírně závažného problému.


Dosavadní praktické zkušenosti Centra pomoci závislým ukazují, že počet závislých spoluobčanů bohužel stále roste. Znepokojivá je také skutečnost, že se závislostí bojuje stále větší množství mladých lidí. Pomoc u nás hledají nejen sami závislí, ale i jejich rodiče a příbuzní. Samotné umístění našeho střediska nabízí určitou anonymitu, centrum je proto vhodné i pro pacienty, kteří z různých důvodů chtějí svojí anonymitu ochránit.

Pro prvotní navázání kontaktu je v provozu telefonní linka, na kterou se mohou zájemci dovolat a učinit tak první kontakt s lékařem, aniž by ohrozili svoji anonymitu. Volat mohou nejen pacienti, ale samozřejmě také rodiče, příbuzní či jiné osoby, které chtějí osobě s problémem pomoci.